**نرخ نامه وانت وسایپا درشهر بندرعباس**   

 

سایپا پیکان مقصد سایپا پیکان مقصد سایپا پیکان مقصد
 3/500/000  2/600/000 چابهار
 2/200/000  1/000/000 عسلویه  220/000  100/000 آبشورک
 050/000  650/000 حاجی آباد  200/000  150/000 اسکله باهنر
 2/200/000  1/000/000 فسا  450/000  350/000 حسن لنگی  400/000  320/000 اسکله شهیدرجایی
 400/000  320/000 فولاد  250/000  200/000 ایسین
 1/150/000  050/000 فارغان  430/000  320/000 خورگو  400/000  320/000 ایست بازرسی
 1/250/000  1/000/000 فورگ  1/000/000  1/350/000 خبر  400/000  320/000 المهدی
 500/000  430/000 فین  350/000  250/000 خونسرخ  000/000  650/000 احمدی
 1/200/000  050/000 ارزوئیه
 300/000  300/000 قلعه قاضی  1/600/000  1/300/000 درگهان
 1/150/000  050/000 قلاتوئیه  500/000  400/000 دمیلو  230/000  200/000 باباغلام
 330/000  200/000 قلات  330/000  250/000 دشت امام  320/000  260/000 باغستان
 1/600/000  1/300/000 قشم  1/550/000  1/150/000 دولت آباد  400/000  320/000 بوستانو
 1/050/000  1/300/000 داراب  500/000  400/000 بندرپل
 450/000  350/000 کلمتعلی  330/000  230/000 دهنو  500/000  400/000 بندرخمیر
 1/000/000  050/000 کهنوج  1/000/000  000/000 بندرلنگه
 2/500/000  2/200/000 کیش  450/000  350/000 رضوان  1/300/000  1/000/000 بندرچارک
 330/000  250/000 کشار  2/300/000  1/000/000 رفسنجان  1/500/000  1/200/000 بشاگرد
 400/000  330/000 کشتی سازی  500/000  400/000 رودان  300/000  250/000 بلندو
 2/500/000  1/000/000 کرمان  050/000  550/000 رویدر  1/150/000  050/000 باغات
 550/000  450/000 کهورستان  1/650/000  1/300/000 بافت
 050/000  550/000 زیارتعلی  000/000  500/000 بنگلایان
 450/000  350/000 گچین بالا  250/000  200/000 باغو
 450/000  350/000 گچین پایین  1/500/000  1/200/000 سیرجان  200/000  220/000 بنوبند
 000/000  600/000 گهکم  250/000  200/000 سرریگ  ایسین  1/300/000  1/000/000 بستک
 300/000  300/000 گنو  320/0000  250/000 سرخون
 450/000  350/000 سرزه فین  2/200/000  1/600/000 پارسیان
 1/300/000  050/000 لار  500/000  400/00 سیاهو  400/000  320/000 پالایشگاه
 2/300/000  1/000/000 لیردف  000/000  000/000 سیریک
 000/000  600/000 سندرک  200/000  230/000 تازیان
 100/000  120/000 میدان تره بار  500/000  400/000 سرزه شمیل  400/000  320/000 تخت
 500/000  400/000 میناب  050/000  550/000 سرچاهان  000/000  500/000 تزرج
 000/000  500/000 منوجان  230/000  200/000 تل سیاهو
 2/000/000  1/600/000 شهربابک
 050/000  550/000 نودژ  320/000  250/000 شهرو  230/000  200/000 جمال احمد
 150/000  100/000 شهری  1/500/000  1/200/000 جیرفت
 1/000/000  000/000 وکیل آباد  320/000  200/000 شهرک علوی  1/500/000  1/200/000 جاسک
 320/000  200/000 شهرک صنعتی2-1
 000/000  650/000 هشبندی  400/000  330/000 شهرک صنعتی خلیج فارس  250/000  200/000 چهچکور
 1/000/000  000/000 هرمز  300/000  250/000 شهرک صنعتی گامبرون  450/000  350/000 چاهستان
 2/500/000  2/000/000 شیراز  300/000  250/000 چاهو

 

 

تعرفه مرسولات پستی سال 1400

هزینه مرسوله های پست پیشتاز به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از این عوامل بعد مسیر هست ، شهرهای مبدا و مقصد در یک استان هستند یا در استان هایی همجوار واقع شده اند یا استان های غیر همجوار .

مورد دوم وزن مرسوله است . مورد سوم نوشتن کدپستی گیرنده و فرستنده برروی مرسوله ، در صورت ننوشتن هریک از این کدپستی ها یه مبلغی به عنوان جریمه در نظر گرفته میشود. مورد بعدی بیمه هست ، برای بسته های که حاوی اشیای قیمتی هستند در نظر گرفته میشود. و مورد آخر هم آگهی تحویل هست، اینکه فرستنده از زسیدن بسته با پیامک مطلع میشود.

هزینه پست پیشتاز 1400

نرخ نامه مربوط به سرویس پست پیشتاز می باشد.

تمامی وزن ها به گرم و تمامی مبالغ به ریال می باشد.

 

 

ردیف از وزن تا وزن داخل شهری داخل استان استان همجوار سایر استان ها
1 0 500 70,000 71,395 93,740 100,280
2 501 1,000 70,000 89,380 117,720 130,800
3 1,001 2,000 70,000 115,540 147,150 161,320
4 2,001 3,000 70,000 142,790 174,400 188,570
5 3,001 4,000 70,000 170,040 201,650 215,820
6 4,001 5,000 70,000 197,290 228,900 243,070
7 5,001 6,000 70,000 224,540 256,150 270,320
8 6,001 7,000 70,000 251,790 283,400 297,570
9 7,001 8,000 70,000 279,040 310,650 324,820
10 8,001 9,000 70,000 306,290 337,900 352,070
11 9,001 10,000 70,000 333,540 365,150 379,320
12 10,001 11,000 70,000 360,790 392,400 406,570
13 11,001 12,000 70,000 388,040 419,650 433,820
14 12,001 13,000 70,000 415,290 446,900 461,070
15 13,001 14,000 70,000 442,540 474,150 488,320
16 14,001 15,000 70,000 469,790 501,400 515,570
17 15,001 16,000 70,000 497,040 528,650 542,820
18 16,001 17,000 70,000 524,290 555,900 570,070
19 17,001 18,000 70,000 551,540 583,150 597,320
20 18,001 19,000 70,000 578,790 610,400 624,570
21 19,001 20,000 70,000 606,040 637,650 651,820
22 20,001 21,000 70,000 633,290 664,900 679,070
23 21,001 22,000 70,000 660,540 692,150 706,320
24 22,001 23,000 70,000 687,790 719,400 733,570
25 23,001 24,000 70,000 715,040 746,650 760,820
26 24,001 25,000 70,000 742,290 773,900 788,070
27 25,001 26,000 70,000 769,540 801,150 815,320
28 26,001 27,000 70,000 796,790 828,400 842,570
29 27,001 28,000 70,000 824,040 855,650 869,820
30 28,001 29,000 70,000 851,290 882,900 897,070
31 29,001 30,000 70,000 878,540 910,150 924,320

جدول محاسبه انواع مرسولات پست پیشتاز در سال 1400

هزینه پست ویژه 1400

تعرفه مرسولات بین شهری پست ویژه سال 1400

نرخ نامه مربوط به سرویس پست ویژه بین شهری می باشد.

تمامی وزن ها به گرم و تمامی مبالغ به ریال می باشد.

ردیف شرح داخل استان استان همجوار سایر استان ها
1 توزیع روز قبول (حداکثر تا ساعت 22) تا 1 کیلوگرم 214,000 300,000 370,000
2 مازاد بر 1 کیلو گرم هر کیلو و کسر آن 43,000 57,000 59,000
3 توزیع روز بعد از قبول (حداکثر تا ساعت 10) تا 1 کیلو گرم 192,000 250,000 267,000
4 مازاد بر 1 کیلو گرم هر کیلو و کسر آن 32,000 42,000 51,000
5 توزیع روز بعد از قبول (حداکثر تا ساعت12) تا 1 کیلو گرم 160,000 210,000 230,000
6 مازاد بر 1 کیلو گرم هر کیلو و کسر آن 21,000 28,000 37,000

جدول محاسبه انواع مرسولات پست پیشتاز در سال 1400

 

 

هزینه و تعرفه‌های شرکت ملی پست ایران در سال ۱۴۰۰

با مراجعه به این صفحه از سایت شرکت ملی پست ایران، می‌توانید قیمت دقیق ارسال بسته‌های خود را برای سرویس‌های مختلف این شرکت، محاسبه کنید. این سایت همچنین امکان محاسبه هزینه پست به خارج از کشور در سال ۱۴۰۰ را نیز به شما می‌دهد.

به عنوان مثال برای یک بسته ۱ کیلوگرمی از مبدا تهران به مقصد مشهد، قیمت سرویس‌های ویژه، پیشتاز و سفارشی شرکت ملی پست به این شکل است:

  1. قیمت سرویس ویژه شرکت ملی پست در سال ۱۴۰۰: ۷۲,۲۶۷ ریال
  2. قیمت سرویس پیشتاز شرکت ملی پست در سال ۱۴۰۰: ۱۰۹,۴۳۶ ریال
  3. قیمت سرویس سفارشی شرکت ملی پست در سال ۱۴۰۰: ۷۲,۲۶۷ ریال