1:کد رهگیری بعد از تکمیل سفارش به شما پیامک می شود  آن را باز کنید

2:کد رهگیری 24 رقمی که به شما پیامک شده را در کادر پایین وارد کنید

3:پس از وارد کردن کد بر روی دکمه رهگیری زیر کلیک کنید تا عملیات اغاز شود